• Последни коментари

  • Архив

  • Категории

   • Няма категории
  • Мета

  • Прием

   СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ С ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
   „ПРОФ. Д-Р ДЕЧО ДЕНЕВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

   1. Деца с увреден слух за предучилищни групи от 2 до 6 годишна възраст
   2. Ученици за първи клас
   3. Деца и ученици с кохлеарна имплантация
   4. Деца и ученици с множество увреждания
   5. Ученици, завършили основно образование за придобиване на професионална подготовка по следните специалности:
   Производство на кулинарни изделия и напитки
   Производство на тапицирани изделия

   Заповед на Директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за организиране на дейностите по приема на ученици за 2017/2018 учебна година

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
   Молба до Директора на училището;
   Акт за раждане/копие/;
   Аудиограма;
   Протокол от решение на ТЕЛК (РЕЛК);
   Други медицински изследвания (ако са правени);
   Медицинска бележка за постъпване в детска градина;
   Снимка

   Приемът на ученици се извършва след насочване от екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО.
   Училището предлага качествено обучение, рехабилитация на слуха и говора на децата с увреден слух като езиковото и говорното обучение е по индивидуална образователна програма, съобразена с възрастовите възможности на учениците.

   Училището предоставя безплатно общежитие и столово хранене, индивидуални и групови кабинети със звукоусилваща електроакустична апаратура за обучение и корекционно-възпитателна работа с децата и учениците.

   В училището са оборудвани модерни компютърни кабинети с достъп до интернет, функционират спортни секции по бадминтон, тенис на маса, футбол, групи по танцово изкуство, синхронно пеене с мимика и жест, пантомима, изобразително изкуство.


   Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
   Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
   Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.