• Последни коментари

  • Архив

  • Категории

   • Няма категории
  • Мета

  • Прием

   Прием на деца и ученици с увреден слух за учебната 2018/ 2019г.

   През настоящата 2018 г. СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” гр. София отбелязва своя юбилей -120 години от основаването си.
   Специалното училище за ученици с увреден слух „ Проф. д-р Дечо Денев” гр. София е държавно училище с 120 годишна история в обучението, възпитанието и рехабилитацията на деца с увреден слух. В специалното училище се обучават и рехабилитират деца и ученици с различна степен загуба на слуха, а именно:

   • Деца с увреден слух в яслени групи от 10-месечна до 3-годишна възраст, които се възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие;
   • Деца с увреден слух в предучилищни групи от 3-годишна до 6-годишна възраст;
   • Ученици в подготвителни групи и първи клас;
   • Ученици, слухопротезирани, както със слухови апарати, така и чрез кохлеарни импланти;
   • Деца и ученици с множество увреждания;
   • Деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е препоръчително да използват жестов език.
   • Ученици, завършили основно образование, за придобиване на професионална подготовка и квалификация по следните специалности:

   Производство на кулинарни изделя и напитки;
   Производство на тапицирани изделия.

   Специалното училище предлага пълен цикъл на обучение от яслена възраст до професионално образование. Вече 40 години училището има опит в интеграцията на деца и ученици с увреден слух в общообразователните училища и детските градини.

   Специалното училище за ученици с увреден слух осигурява:

   • Безплатна индивидуална рехабилитация на слуха и говора, с цел ресурсно подпомагане на деца и ученици с увреден слух, интегрирани в детски градини и общообразователни училища, по утвърден от директора график;
   • Училището осигурява обучение по специалните учебни предмети (индивидуална рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта, музикални стимулации, фонетична ритмика, моторика, реч и предметна дейност, произношение) , чиито програми са утвърдени от Министъра на образованието и науката. Целта на тези учебни предмети е подпомагане формирането и развитието на речта, речевото мислене и комуникативните компетентности на децата и учениците с нарушен слух;
   • Специалното училище осигурява специалисти за участие в мобилни екипи за извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, в които се обучават слухоувредени деца.
   • Специалното училище осигурява специалисти за участие в мобилните екипи за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците с увреден слух в рамките на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие. Целта е адекватно оценяване на техните индивидуални потребности и възможностите им за обучение в най-подходящата за тях образователна среда.

   Спазвайки утвърдените традиции в рехабилитацията на слуха и говора и същевренно, използвайки най-съвременните образователни технологии в областта на специалната педагогика, училището организира краткосрочни специализирани практически обучения за:
   • учители от детските градини и училищата, в които се осъществява приобщаващо образование;
   • ресурсни учители рехабилитатори на слуха и говора;
   • помощници на учителя, които работят с деца и ученици с увреден слух;
   • родители на деца с увреден слух;
   • ученици с увреден слух.

   Рехабилитаторите на слуха и говора от училище, от позицията на дългогодишния си опит и професионална квалификация, предлагат методическа подкрепа и съдействие в цялостния учебно-възпитателен и рехабилитационен процес. Учителите рехабилитатори на слуха и говора могат да бъдат консултанти по всички въпроси, отнасящи се до диагностиката, оценяване на потребностите, обучението, рехабилитацията на децата и учениците с увреден слух.

   Специалното училище за ученици с увреден слух предлага още:
   Безплатна пробна рехабилитация на слуха и говора за деца и ученици с нарушен слух в периода от 1 юни до 30 септември. Пробната рехабилитация предвижда почасово или целодневно посещение в яслените и предучилищните групи и училищните класове. Реализира се безплатна диагностика на слуха и говора, ежедневна индивидуална рехабилитация на слуха и говора от специалисти, групови занимания, както и консултации с психолог.


   Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com.
   Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.
   Вижте нашите курсове за учители с кредити на kursove.teacher.bg.